Haikai

Haikai

haikai

À beira do lago
Na inquietude d’alma –
A natureza acalma.

Elias Akhenaton.
———————————-
No lago zen
Sob o céu azul –
Voa minh’alma.

Elias Akhenaton.